konkurs

Starostwo Powiatowe w Radziejowie organizuje konkurs fotograficzny pod nazwą „Cztery pory roku w powiecie radziejowskim”, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody:

I nagroda: Drukarka CANON (w zestawie z papierem fotograficznym)

II nagroda: Polaroid INSTAX mini

III nagroda: Smartband XIAOMI

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. maksymalnie 8 zdjęć, które zostały wykonane o różnych porach roku w naszym powiecie.

W tytule wiadomości należy wpisać: „Cztery pory roku w powiecie radziejowskim”, a w treści zamieścić: imię i nazwisko autora, tytuł pracy i miejsce jej wykonania oraz adres pocztowy i kontakt telefoniczny.

Więcej szczegółów w regulaminie.

Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców.

jpW biografiach wybitnych osobistości świata polityki są zawsze elementy wzniosłe i bardziej przyziemne, a nawet takie, o których ich właściciele chcieliby zapomnieć. Pierwsze dni niepodległości Polski w 1918 r., to okres wyjątkowych zasług i chwały Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Józefa Piłsudskiego.    

Ostatni okres I wojny światowej Piłsudski spędził na internowaniu przez Niemców (od 21/22 lipca 1917 r.),  więziony w wojskowej twierdzy magdeburskiej w towarzystwie bliskiego współpracownika Kazimierza Sosnkowskiego.

Drogę tę wybrał świadomie, wywołując tzw. „kryzys przysięgowy” - odmawiając złożenia przysięgi wierności Niemcom, co przysporzyło mu w polskim społeczeństwie popularności i sympatii. Piłsudski przewidując klęskę państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry) nie chciał pozostawać ich sojusznikiem, by na przyszłość nie zrazić  do siebie państw zachodnich (Francja, Anglia, USA), które miały z wojny wyjść zwycięsko.

Dzięki wybuchowi rewolucji w Niemczech i ogólnemu zamętowi, 8 listopada 1918 r. Piłsudski został zwolniony z internowania, by po dwóch dniach 10 listopada wjechać na dworzec główny w Warszawie. Dzięki swemu autorytetowi i popularności w ciągu zaledwie kilku dni złożona została w jego ręce władza o zakresie niemal dyktatorskim.

Na barki Piłsudskiego przekazała  swą władzę Rada Regencyjna (współpracowała z państwami centralnymi), która zaraz potem się rozwiązała, podobnie uczynił centro-lewicowy Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, utworzony kilka dni wcześniej w Lublinie (6/7 listopada).

W dniu 17 listopada na rozkaz Piłsudskiego powołany został rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a 22 Piłsudski z kontrasygnatą Moraczewskiego wydał dekret, w którym ogłosił się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, sprawując najwyższą władzę wykonawczą w sprawach cywilnych i wojskowych.

Przez pierwsze miesiące niepodległości wobec braku parlamentu łączył także w swym ręku władzę ustawodawczą,  rządząc za pomocą dekretów (akt prawny równoważny ustawie). Można więc śmiało stwierdzić że Józef Piłsudski stworzył od podstaw zręby istnienia i funkcjonowania odrodzonego państwa polskiego. Także z jego inicjatywy  bardzo szybko, bo już w styczniu 1919 r., przeprowadzone zostały wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego, co miało legitymizować nowe władze Polski w oczach państw zachodnich. To właśnie Sejm Ustawodawczy na mocy uchwalonej przez siebie „małej konstytucji”, w lutym 1919 r. powierzył dalsze kierowanie sprawami kraju Piłsudskiemu, jako Naczelnikowi Państwa.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze jedną niepodważalną zasługę Piłsudskiego dla odrodzonej Rzeczpospolitej, tym razem jako Naczelnego Wodza, który brał udział w opracowaniu i ostatecznie  też akceptował plan bitwy warszawskiej z Bolszewikami („cud nad Wisłą”), która ocaliła nasze odrodzone państwo przed nawałą bolszewicką i ostatecznym upadkiem. Nie sposób więc mówić o odrodzeniu się niepodległego państwa polskiego bez postaci naszego patrona, co przed zbliżającym się świętem „11 Listopada” ma dla całej naszej społeczności szkolnej szczególne znaczenie.

Opracował: M. Wesołowski.

20200929 095444Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szkoła otrzymała dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 zł kwota dotacji + 3 000 zł wkład własny organu prowadzącego).

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

  • Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
  • Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
  • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
  • Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
  • Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
  • Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że biblioteka będzie w tych okresach czynna dla czytelników).
  • Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

17 IX 1939          Zwykle bardzo uroczyście obchodzimy 1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej - ataku niemieckiego na Polskę .Często przy tej okazji zapominając o fakcie, że Polska we wrześniu 1939 r została zaatakowana przez dwóch potężnych agresorów, hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki. A przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak potoczyłyby się losy wojny z Niemcami, gdyby 17 września ZSRR nie wbił nam "noża w plecy". Bohaterscy obrońcy ojczyzny, polscy żołnierze zostali pozbawieni możliwości obrony w oparciu o rozległe terytoria kresów wschodnich. Niemcy i Związek Radziecki nigdy nie pogodziły się z postanowieniami traktatu pokojowego w Wersalu i pokoju w Rydze, w których straciły na rzecz odrodzonej II Rzeczpospolitej rozległe terytoria. Oba te państwa w sytuacji politycznej izolacji mimo różnic ideologicznych nawiązały ze sobą współpracę podpisując traktat na przedmieściach Genui w Rapallo (16 kwietnia 1922 r. ), pogłębiając ją układem berlińskim z 24 kwietnia 1926 r. Obie strony zdawały sobie sprawę, że dążąc do obalenia nowego systemu pokojowego nie osiągną swych celów drogą pokojową. Dlatego też oba państwa konsekwentnie dążyły do militaryzacji  i rozbudowy własnych potencjałów wojennych. Wówczas niewielu polityków polskich i europejskich zdawało sobie sprawę, że ich wspólną ofiarą miała stać się nasza ojczyzna. Po dojściu Hitlera do władzy cele Niemiec i ZSRR były podobne, chodziło odzyskanie terytoriów utraconych po I wojnie światowej, łączyło się to z ogólnie nakreśloną linią polityczną - w przypadku ZSRR zakładając "rewolucję europejską", w przypadku Niemiec zdobycia "przestrzeni życiowej". Nie trudno tu dostrzec , że w każdym wariancie uderzenia, z zachodu czy ze wschodu, to właśnie Polska stawała się pierwszym celem agresji.  To właśnie ta wspólnota interesów łączyła działania sojuszników.