wakacje z ksiazkaChcesz przeżyć ciekawą przygodę, być świadkiem niezwykłych wydarzeń?
Przyjdź do nas i wypożycz książkę na wakacje.

Wypożyczenia książek odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 11.00, zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi pracy biblioteki szkolnej.

 Zapraszamy do biblioteki szkolnej.

 

Regulamin akcji „Wakacje z książką”

  • Organizatorem akcji: „Wakacje z książką” jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
  • Celem akcji jest promocja czytelnictwa, poprzez umożliwienie wypożyczenia książek na czas wakacji letnich.
  • Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres wakacji.
  • Książki będą wypożyczane w czerwcu.
  • Termin zwrotu wypożyczonych na wakacje książek upływa 11.09.2020 r.
  • W razie zgubienia książki obowiązują zasady zawarte w regulaminie biblioteki.
  • Akcja „Wakacje z książką” nie dotyczy klas kończących szkołę.
  • Wypożyczenia książek odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 11.00, zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi pracy biblioteki szkolnej.

"Pięknemu motylowi
Ucięto skrzydła!
Nim wznieść się zdążył do gwiazd!
Pozostał smutek,
i ból przeraźliwy....
W daleką podróż zabrał Cię Bóg
Jedną nadzieję nam dając,
Że kiedyś przekroczą też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali..."
 
Samorząd Uczniowski razem z opiekunem łączy się w bólu z rodziną i znajomymi naszej koleżanki. Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia.
 
Msza pogrzebowa naszej kochanej koleżanki odbędzie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.00 w Bronisławiu.
 

info• DO 10 LIPCA
Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły, dostępny na stronie szkoły: http://nowa.zsmradziejow.p1/
• 26 CZERWCA -10 LIPCA
Przynieś do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
• 31 LIPCA - 4 SIERPNIA
Dostarcz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.
• 12 SIERPNIA
Sprawdź czy znalazłeś się na liście osób zakwalifikowanych.
13 - 18 SIERPNIA
Rodzic lub prawny opiekun musi potwierdzić wolę przyjęcia dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• 19 SIERPNIA
Sprawdź czy zostałeś przyjęty do "Mechanika".