Technik informatyk

z innowacją pedagogiczną E-sport & projektowanie gier komputerowych

Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi. Realizowana innowacja pozwala nabyć praktyczne umiejętności programowania i tworzenia gier.
Technik informatyk ma szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane komputery oraz urządzenia peryferyjne, a także sieci komputerowe.
Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: informatyka, automatyka, robotyka.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Folder zawodu TECHNIK INFORMATYK