Technikum
na podbudowie szkoły podstawowej

Uczniowie Technikum Zawodowego przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent przystępuje do matury.

Nazwa kierunku Przedmioty punktowane Opis
TECHNIK REKLAMY NOWOŚĆ

język polski
matematyka
język angielski
plastyka

PDF icon
TECHNIK SPAWALNICTWA NOWOŚĆ

język polski
matematyka
technika
informatyka

PDF icon

TECHNIK INFORMATYK z innowacją pedagogiczną E-sport & projektowanie gier komputerowych

język polski
matematyka
informatyka
drugi język obcy

PDF icon

TECHNIK LOGISTYK klasa mundurowa
specjalizacja: wojskowa lub policyjna

język polski
matematyka
geografia
drugi język obcy

PDF icon

TECHNIK MECHANIK

język polski
matematyka
fizyka
informatyka

PDF icon

 

 

Uczniowie Technikum Zawodowego w trakcie nauki przystępować będą do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu technikum zawodowego absolwent może przystąpić do matury.