Branżowa szkoła I stopnia
na podbudowie szkoły podstawowej

Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia przystąpią do egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu oraz ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Nazwa kierunku Przedmioty punktowane Opis

FRYZJER
 z innowacją pedagogiczną stylizacja brwi i paznokci

język polski
matematyka
chemia
zajęcia artystyczne

PDF icon

KUCHARZ
z innowacją pedagogiczną dietetyka – zdrowie i uroda

język polski
matematyka
biologia
chemia

PDF icon

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

język polski
matematyka
fizyka
zajęcia techniczne

PDF icon

ŚLUSARZ

język polski
matematyka
fizyka
zajęcia techniczne

PDF icon

KLASA WIELOZAWODOWA

zależnie od zawodu
szczegóły w opisie
PDF icon