Technik spawalnictwa

NOWOŚĆ

Technik spawalnictwa zajmuje się spajaniem elementów wykonanych z metali i tworzyw sztucznych, stosując różne metody spawania oraz projektowaniem, organizacją i kontrolą jakości procesów spajania w konstrukcjach i wyrobach spawanych. W branży spawalniczej obserwujemy gwałtowny postęp techniczny. Rozwijają się nowe technologie i nowe procesy spajania. Wprowadzane zostają nowe stopy metali, materiały spawalnicze, coraz więcej urządzeń może obsługiwać wyłącznie osoba wysoko wykwalifikowana. W Polsce działają zakłady wykonujące wyroby i konstrukcje spawane oraz przedsiębiorstwa, gdzie spawanie jest procesem pomocniczym. To oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów jest duże, a zawody związane z branżą spawalniczą należą do najbardziej deficytowych. Po ukończeniu szkoły nie ma problemu ze znalezieniem atrakcyjnej pracy. Można również kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach politechnicznych. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią spawalnictwa. Posiadamy atest wystawiony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na prowadzenie szkoleń różnymi metodami.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • organizowania stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
  • opracowywania instrukcji technologicznych spawania,
  •  opracowywania instrukcji usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
  •  dobierania materiałów dodatkowych do spawania,
  • projektowania technologicznych procesów spawania,
  • wykonywania połączeń spawanych i zgrzewanych,
  • kontrolowania jakość wykonanych spoin,
  • przestrzegania przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska,
  • opracowywania dokumentacji technologicznej spajania,
  • organizowania i nadzorowania przygotowania produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika i informatyka.

t spaw youtube