Technik reklamy

NOWOŚĆ

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze – sprawiającej przyjemność pracy. Działalność reklamowa jest realizowana w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany. Technik reklamy może być zatrudniony w branży reklamowej, graficznej, medialnej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: dziennikarstwo, grafika, public relations, marketing.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
  • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
  • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.


Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • przygotowywania elementów strategii reklamowej,
  •  przygotowania elementów kreacji reklamowej,
  •  produkcja reklamy,
  •  planowania kampanii reklamowej,
  •  organizowania sprzedaży reklamowej,
  •  realizowania kampanii reklamowej,
  •  badania przekazu reklamowego.


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i plastyka.