Technik mechanik

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Technik mechanik może być zatrudniony w przedsiębiorstwach: przemysłu metalowego i maszynowego, obsługowo – naprawczych, a także w innych działach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: budowa maszyn, inżynieria produkcji, mechatronika.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
  organizowania procesu produkcji,
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.