Technik logistyk

klasa mundurowa specjalizacja: wojskowa lub policyjna

Technik logistyk zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji oraz odpowiada za zapewnienie właściwej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Dzięki nauce w tej klasie zapoznasz się ze specyfiką tego obszaru gospodarki narodowej a dodatkowo nabędziesz umiejętności udzielania pomocy w różnych sytuacjach życiowych oraz uprawnienia „Prowadzącego strzelanie”. Po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki m.in.: spedycji, handlu, usługach lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: logistyka, transport międzynarodowy, spedycja, ekonomia.
Kandydat wybiera specjalność w momencie składania oryginalnych dokumentów w szkole.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
 • SPL.01. Obsługa magazynów.
 • SPL.04. Organizacja transportu.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową,
 • tworzenia planów dostaw,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • planowania procesów przechowywania i transportowania towarów i materiałów, prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów,
 • ustalania cen za usługi transportowe,
 • prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej,
 • optymalizowania działalność przedsiębiorstwa logistycznego,
 • posługiwania się językiem obcym w branży logistycznej,
 • przestrzegania zasad kultury i etyki,
 • organizowania pracy zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, drugi język obcy.