Technik informatyk

z innowacją pedagogiczną E-sport & projektowanie gier komputerowych

Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem lokalnymi sieciami komputerowymi. Realizowana innowacja pozwala nabyć praktyczne umiejętności programowania i tworzenia gier. Technik informatyk ma szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane komputery oraz urządzenia peryferyjne, a także sieci komputerowe. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: informatyka, automatyka, robotyka.

W zawodzie tym można zdobyć 2 kwalifikacje:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
 •  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • nadzorowania prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
 • eksploatowania oprogramowania (biurowego, graficznego, prototypowego),
 • dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań,
 • programowania w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania,
 • administrowania bazą danych,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania,
 • organizowania własnego i innych użytkowników stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowania dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego,
 • podejmowania współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych,
 • posługiwania się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego,
 • zapewniania prawidłowego funkcjonowania bazy danych,
 • posługiwania się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego,
 • zapewniania bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, drugi język obcy.