business7 intro Absolwenci branżowej szkoły I stopnia rozpoczynają naukę od klasy drugiej. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia liceum a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. Nauka organizowana w systemie zaocznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia oraz wiedza o społeczeństwie, przedmiot uzupełniający: przyroda.