info• DO 10 LIPCA
Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły, dostępny na stronie szkoły: http://nowa.zsmradziejow.p1/
• 26 CZERWCA -10 LIPCA
Przynieś do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
• 31 LIPCA - 4 SIERPNIA
Dostarcz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.
• 12 SIERPNIA
Sprawdź czy znalazłeś się na liście osób zakwalifikowanych.
13 - 18 SIERPNIA
Rodzic lub prawny opiekun musi potwierdzić wolę przyjęcia dostarczając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• 19 SIERPNIA
Sprawdź czy zostałeś przyjęty do "Mechanika".