K A L E N D A R I U M
1791   - uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja
1792   - obchody pierwszej rocznicy, ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie jako wyraz dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej
1891   - obchody stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trzech zaborach i w ośrodkach emigracyjnych
1907   - odezwa Henryka Sienkiewicza na rzecz zbiórki funduszy na polską oświatę
1916   - wielkie manifestacje niepodległościowe w Warszawie i Łodzi
1918   - manifestacje przeciwko przekazaniu na mocy traktatów brzeskich Ukrainie Chełmszczyzny i Podlasia
1919   - rocznica uchwalenia Konstytucji staje się świętem narodowym
1924   - papież Pius XI ustanawia święto Matki Bożej Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja
1946   - manifestacja na rzecz niepodległości i starcia z siłami porządkowymi w Krakowie, studenci manifestujący w Łodzi ostrzelani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
1951   - zniesienie Święta przez władze
1966   - kościelno-patriotyczne obchody milenium chrztu Polski na Jasnej Górze z głównymi uroczystościami 3 maja
1980   - odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 Maja, demonstracja w Gdańsku
1982   - manifestacja patriotyczna w Warszawie przeciwko stanowi wojennemu rozproszona przez milicję
1987   - pochód w Krakowie rozbity przez organy bezpieczeństwa
1990   - przywrócenie przez Sejm Narodowego Święta Trzeciego Maja
2011   - 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

YouTube

Konstytucja 3 maja - historyczna prezentacja filmowa

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku"

Konstytucja w Polsce - jak powstała?