1 maja obchodzimy Święto Pracy, a dokładniej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto Pracy 1 maja na świecie obchodzone jest corocznie od 1890 roku. Historia Święta Pracy 1 maja sięga 1889 roku. Wtedy wprowadziła je II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 r. i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Wniosek o ustanowienie 1 maja jako: ,,powszechne w całej Polsce święto pracy”, z prawem do dnia wolnego, był omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku. W Polsce Święto Pracy 1 maja zostało wprowadzone w 1950 roku. Wtedy ustanowiono je świętem państwowym. W czasach PRL organizowane były pochody pierwszomajowe. W Polsce 1 maja jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W niektórych miastach wciąż organizuje się pochody pierwszomajowe dla uczczenia Święta Pracy.

Mariusz Kłosiński