4 W piątek uroczyście pożegnaliśmy miniony rok szkolny. Myślę, że zrobiliśmy to bez żalu, ponieważ był on bardzo dziwny. Po wielu miesiącach nauki zdalnej dorobiliśmy się wielu zaległości, ale też problemów z przystosowaniem się do nauczania stacjonarnego, a czasem nawet depresji. Wytrwaliśmy jednak mimo trudności!

 Zakończenie rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w kościele farnym. Mszę uświetniły poczty sztandarowe poszczególnych szkół oraz piękny śpiew naszych koleżanek. Całości dopełnił pododdział złożony z klas mundurowych.

Następnie już w szkole wysłuchaliśmy przemówienia pana Dyrektora Błażeja Barczaka oraz życzeń przesłanych przez pana Starostę radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka. Panowie Dyrektorzy wspólnie wręczyli nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce oraz w działalności społecznej, a także laureatom konkursów. Cieszy nas fakt, iż nagród było tak wiele.

  Następnie wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu naszych utalentowanych koleżanek Julii Wiśniewskiej i Roksany Roszkowskiej i udaliśmy się do klas, aby pożegnać się z naszymi wychowawcami i podziękować im za cierpliwość i wytrwałą pracę.

Ewa Kałuża

26  10  15 22