Zbigniew GnyszekZbigniewGnyszek absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz 1963 r., w 1968 r. ukończył technikum mechaniczne następnie studiował na Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy zdobywając w roku 1980 tytuł inżyniera budownictwa. Pracował w Zakładach Chemicznych w Bydgoszczy na stanowiskach: tokarz – frezer, inspektor nadzoru, kierownik Wydziału Budowlanego. Od 2000 roku pełnił funkcję kierownika budowy w wielu miejscach w kraju. Po przepracowaniu 54 lat w 2017 roku przeszedł na emeryturę.

„Minęło ponad pół wieku, odkąd opuściłem szkolne mury. Odebrałem solidne przygotowanie do kontynuacji kariery zawodowej. Został ukształtowany mój młody charakter, nauczono mnie konsekwencji w osiąganiu wyznaczonych celów. Z przyjemnością i rozrzewnieniem wspominam lata spędzone w szkolnej ławce, były one piękne i beztroskie. Z sentymentem wspominam wymagających pedagogów, którzy wprowadzili mnie w dorosłe życie, pomogli poznać świat. Zawiązanych zostało wiele przyjaźni, które trwają do dziś. Nie mam żadnych wątpliwości, że dokonałem dobrego wyboru, wybierając Mechanik”.