Piotr FigasPiotr Figas – absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów 1991 r. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Generała Bema w Toruniu. Służy w wojsku od 24 lat najpierw na stanowiskach dowódczych w Wyższej Szkole Oficerskiej w Toruniu i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Wielokrotny Mistrz Ognia Artylerii. Obecnie pracuje jako Specjalista w Sztabie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

„Szkoła nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do celu, co aktualnie wykorzystuję w swojej pracy”.