Dariusz WanatowskiDariusz Wanatowski – absolwent Technikum Budowy Dróg i Mostów Kołowych w 1994 r. Jego  kariera jest  interesująca i może stanowić wzór do naśladowania. W 1999 r. ukończył studia magisterskie o specjalności "Drogi, ulice i lotniska" na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Po ukończeniu studiów podjął tu pracę jako asystent w Zakładzie Geotechniki i Geologii Inżynierskiej. W 2002 r. wyjechał do Singapuru, gdzie  ukończył studia doktoranckie w dziedzinie geotechniki na Uniwersytecie Technicznym "Nanyang". Po czym zaproponowano mu pracę jako nauczycielowi akademickiemu na uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował przez 7 lat uzyskując w 2013 r. tytułu profesora nadzwyczajnego. Wówczas władze uniwersyteckie powierzyły mu funkcję Kierownika Instytutu Budownictwa na chińskim kampusie Uniwersytetu Nottingham w Ningbo. W 2016 r. został zatrudniony przez Uniwersytet w Leeds na stanowisku profesora zwyczajnego i objął funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii  Uniwersytet Leeds i Południowo – Zachodniego Uniwersytet ‘Jiaotong’ w Czengdu, w Chinach.

Profesor Dariusz Wanatowski opublikował ponad 70 artykułów w  naukowych czasopismach technicznych wydawanych głownie w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie , wygłosił ponad 50 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych na wszystkich sześciu kontynentach świata, wykładał również jako profesor wizytujący na uniwersytetach we Włoszech, Singapurze, Malezji, Australii, Kanadzie i USA , a ostatnio również na Politechnice Poznańskiej i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest  założycielem i honorowych redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Geotechnical Research", wydawanego w Wielkiej Brytanii.

 „Wiedza, którą zdobyłem w Mechaniku pozwoliła mi na dalszy rozwój mojej kariery naukowej”.


 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.