Adam Zieliński - absolwent technikum informatycznego 2016 r. Adam Zieliński - absolwent technikum informatycznego 2016 r., obecnie student trzeciego roku informatyki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

„Mechanik pozwolił mi spełnić swoje marzenia. Z pomocą doświadczonej kadry mogłem lepiej przygotować się do matury, co zaowocowało w przyjęciu mnie do szkoły oficerskiej. Z ogromnym sentymentem wspominam okres, który spędziłem w murach tej szkoły”.