wielozawodowaW klasach wielozawodowych przedmioty ogólnokształcące realizowane są w naszej szkole a zajęcia praktyczne odbywają w zakładach pracy na podstawie zawartej umowy o pracę, jako młodociani pracownicy. Wiedzę z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Przykładowe zawody:
 • MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • SPRZEDAWCA
 • ELEKTRYK
 • PIEKARZ
 • STOLARZ
 • CUKIERNIK
i wiele innych zawodów z listy MEN.

Folder KLASA WIELOZAWODOWA