slusarzŚlusarz jest rzemieślnikiem zajmującym się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metali, budową, konserwacją i naprawą prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na specjalistów-ślusarzy na rynku pracy.

W zawodzie tym można zdobyć 1 kwalifikację:
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
  wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
  wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  naprawiania i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne odbywają się w szkole.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, zajęcia techniczne.

Folder zawodu ŚLUSARZ