Technik mechanik

   Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Technik mechanik może być zatrudniony w przedsiębiorstwach: przemysłu metalowego i maszynowego, obsługowo – naprawczych, a także w innych działach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na uczelniach wyższych o kierunkach takich jak: budowa maszyn, inżynieria produkcji, mechatronika.

ABSOLWENT BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH: wytwarzania części maszyn i urządzeń zgodnie dokonywania montażu maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji, organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Folder zawodu TECHNIK MECHANIK